Sidan för Referenser
Start Varor och Priser Servicefrågor Validering Referenser

  Servicetips Prisgaranti Sporprover Validering Vattenrenare.

Här kommer en förteckning över några av de kunder som Sjukhusservice AB levererat autoklaver till.


Kundnamn App typ   Lev-år
Siemens  (Solna). 40 V 2000
Tandl. Ralf Rausen 30 DV. 2000
Star Lens AB 30 S Spc 2000
Statens Lantbruksuniversitet 360 ssp 2000
St: Görans sjukhus 360 Spc    2000
Tandl. Christina Barck-Carlsson 30 DV    2000
Tandl. Saara Zidfeldt 30 DV   2000
Tandl. Michelin & Persson 30 DV  *   2000
Tandl. Per Lindström 30 DV   2000
Tandl. Anita Berg 30 DV   99
Tandl. Hall & Wennmark 30 DV   99
Carl Von Linné kliniken 45 SV   99
Stockholm vatten 360 2 st   98,
Tandl. Gunnar Johard 30 DV   98, 97
Tandl. Lotta Wallström 30 DV   98, 93
Tandl. Visua Ahlstrand 30 DV   98, 69
Tandl.Ing-Lis Molin 30 D   97, 84
  * avser uppdaterad äldre UNICLAVE
     
Listan till vänster är inte komplett. Om Ditt namn saknas och Du vill vara med, använd då detta formulär.

Du kommer dessutom att erhålla nyhetsinformation via e-post.

Namn:

Företagsnamn:

Adress:

E-post:

upp

Besöks- & Postadress: Sjukhusservice AB Österlånggatan 17 - Box 4 - 840 92 VEMDALEN


© 2002 Sjukhusservice AB 2017-02-14