Sidan för servicefrågor

Start Varor och Priser Servicefrågor Validering Referenser

Serviceerbjudande: Årlig service och kontroll av Din UNICLAVE
   Rengörning av fallfilter, vattentank, tryckkärl och lucksystem. Drift och funktionskontroll.   Byte av:
Luckpackning
Rotortätning. Övrigt material enligt prislista.
 
  Årlig service
  Validering
  Paketpris

UNICLAVE autoklav tillhör de driftsäkraste av autoklaver på den svenska marknaden. På den här sidan ger vi Dig några enkla tips för en driftsäkrare autoklavering.      
Vanliga frågor och svar   
Glöm inte! svar
Autoklaven går ej upp i tryck svar
Autoklaven doserar för mycket svar
Autoklaven pyser   framtill, svar
Autoklaven startar och blir 100°C svar
Trycket sjunker långsamt svar
Säkerhetsventilen pyser svar
Vatten kvar på brickorna svar
Vattnet rinner ut ur luckan svar
Överhettningsskyddet bryter svar
2200.jpg (4400 bytes)
Nytt Element?
Besöks- & Postadress: Sjukhusservice AB Österlånggatan 17 - Box 4 - 840 92 VEMDALEN

upp

1. Autolaven går ej upp i tryck.
Kontrollera: Huvudströmmen, överhettningsskyddet, är det ström i vägguttaget, står kombistaten på rätta värdet, finns det tillräckligt med vatten.

2. Autoklaven doserar för mycket.
Kontrollera: Att ni inte har dragit i luckan flera gånger, rengör fallfiltret, det kan även vara fel på autoklavens dosrelä eller en läckande magnetventil

upp

3. Det pyser om autoklaven framtill.
Kontrollera: Luckpackningen ev byt, (bör ske minst en gg/år), att inget är klämt mellan lucka och tryckkärl, att luckskruven är smord och tillskruvad.

4a. Trycket sjunker långsamt.
Kontrollera: Rengör fallfiltret, Kontrollera att det inte finns något som stoppar utflödet i tryckkammarens bakkant, kan även vara stopp i utblåsningsventilen eller backventilen.

4b. Autoklaven startar och blir 100°C.
Kontrollera: Elementet troligen brustit eller är på gång att gå sönder. Om inte det är elementet kan det vara kombistaten som är för lågt inställd

5. Säkerhetsventilen pyser.
Kontrollera: Trycket för högt kanske kombistaten felställd, eller säkerhetsventilen utsliten, kombistaten trasig

upp

6. Vatten kvar på brickorna.
Kontrollera: Att autoklaven står i våg, gummifötterna utslitna,
rengör fallfiltret, backventilen tät, för mycket gods i tryckkammaren

7. Vatten rinner ut efter autoklavering.
Kontrollera: Backventilen otät, för hög vattenivå i vattentanken, rengör fallfiltret, doseringsventilen läcker

8. Överhettningsskyddet bryter ofta.
Kontrollera: Autoklaven doserar för lite vatten, vattennivån för låg i vattentanken, läckage i magnetventilen, leta efter synligt läckage under autoklaven, överhettningsskyddet skadat

9.Glöm inte! Fyll vatten i vattentanken och låt autoklaven stå strömlös i ca 2 minuter med luckan i höger läge. Detta för att vattnet skall rinna in i autoklavens rörsystem. Gör därefter följande:
Ett
: Slå på huvudströmmen och skjut luckan till vänster så doseras vatten som passerar elementet med några cm.
Två
: Sätt in insatsen med hålet i taket utåt och fyll på med gods.
Tre
: Skjut luckan framför tryckkammaren, släpp luckan och ställ in tiduret på önskad tid, dra åt luckskruven lagom hårt.

upp

br01.jpg (4145 bytes)

Eller nya brickor?

Tänk på att underhåll förebygger driftstopp. Elementet bör hållas rent och torkas av varje dag. Blir dess yta rå kan ni rengöra med löddrade stålull. För säker drift, byt element vid årlig service.

© 2002 Sjukhusservice AB2017-04-28