Sidan för Validering Vi använder oss av ProReg produkter.
Start Varor och Priser Servicefrågor Validering Referenser

  Servicetips Prisgaranti Sporprover Validering Vattenrenare.

Sedan flera år gäller att aktiva medicintekniska produkter för
implantation skall vara CE-märkta för att få erbjudas marknaden.
Från och med den 14 juni 1998 gäller samma krav även för övriga medicintekniska produkter.

Det kommer att ställas krav på uppföljning och kontroll av Din autoklav, en årlig revalidering. Vi hjälper Dig med detta och vi tillhandahåller de dokument som behövs för Din dokumentation.

Skrivare som efter varje autoklavering skriver kvitto kan monteras på alla UNICLAVE.


Hygienrutiner: Socialstyrelsens meddelandeblad nr 8/2000

     

dator2.gif (14392 bytes)

Det här är den utrustning som vi använder. Det är ett system som är utvecklat av Ebro i Tyskland och saluförs i Sverige av PROREG Control AB. Systemet bygger på att en logger (den lilla runda) ligger med i autoklaven under en sterilisering. Därefter utför vi en avläsning av insamlade data.

 

Besöks- & Postadress: Sjukhusservice AB Österlånggatan 17 - Box 4 - 840 92 VEMDALEN

upp

© 2002 Sjukhusservice AB